За да използвате всички услуги на сайта, трябва да сте съгласни с Общите условията за ползване.

Общи условия при регистрация на посетители (на физическо лице)


I. Всеки посетител на сайта трябва да се регистрира, за да:

 1. публикува коментар;
 2. гласува (оцени) дадено заведение (фирма);
 3. осъществява услугата “поръчка на храна за вкъщи”;

II. Права и задължения на Zavedenia.bg

 1. Zavedenia.bg се задължава да спазва всички изисквания на Европейския регламент за защита на личните данни и прилежащите тълкования при Комисия за защита на личните данни.
 2. Zavedenia.bg не носи отговорност за съдържанието на публикуван коментар или гласуване за заведение, стига условията за които услуги да са спазени коректно.

III. Права и задължения на посетителите на сайта Zavedenia.bg и сайтовете управлявани от Zavedenia.BG, като например системите за онлайн поръчки на ресторанти

 1. Посетителите са длъжни да публикуват коректна и пълна, за нуждите на предоставяната услуга, информация за себе си, да не публикуват нецензурни снимки и текстове, обидни думи и фрази.
 2. Публикуване на коментар: всеки има право да изрази мнение за дадено заведение. Забранява се публикуването на нецензурни снимки и текстове, обидни думи и фрази, злонамерени коментари. Zavedenia.bg не носи отговорност за съдържанието на коментара!
 3. Гласуване за заведение: всеки има право да хареса или не хареса дадено заведение и да изрази това с глас “ДА” или “НЕ”. Zavedenia.bg има авоматична защита срещу злонамерено отрицателно гласуване, която се задейства при неколкократно гласуване с “НЕ” за даден обект от едно и също лице.
 4. Посетителите са съгласни с регистрацията си да предоставят определен набор лични данни, за нуждите на предлаганата от zavedenia.bg услуга, която искат да ползват. В това число: име, адрес, телефон, имейл за връзка;
  1. За нуждите на услугата “поръчка на храна” данните могат да бъдат предоставени на трети лица (заведенията, за които е направена поръчката). В това число: име, адрес, телефон, имейл за връзка; Това се случва само и единствено, когато посетителят направи поръчка на храна! Маркирането на полето е задължително!
  2. Регистриран посетител на сайта може винаги да изисква заличаване (изтриване) на личните му данни или справка за всички налични данни, чрез писмена молбао към екипа на Zavedenia.bg. Редактиране и обновяване може да осъществява по всяко време
  3. Заявка за описаните предходни точки, може да бъде изпращана на email personaldata@zavedenia.bg, като ние ще отговорим / изпълним конктретната заявка в срок от 48 часа.

IV. Защита на лични данни

 1. Като притежател на чужди лични данни, Zavedenia.bg се задължава надлежно и отговорно да ги съхранява на недостъпни от трети лица носители на данни, да редактира, изтрива и добавя такива, пряко свързани с осъществяване на основната дейност на фирмата.
 2. Всички съпътстващи дейности по обработка на лични данни са съгласно Европейския регламент за защита на личните данни.
 3. Регистриращите се посетители се съгласяват публикуваните от тях лични данни да се съхраняват за неограничен период от време. Всеки има право да заличи (изтрие) предоставените данни с изрична писмена молба към екипа на Zavedenia.bg.

V. Промяна на общите условия при регистрация на посетители

 1. Zavedenia.bg (zavedenia.com) запазва правото си да променя общите условия при регистрация на заведение (фирма) и в 7 дневен срок да обяви промените публично.
 2. Всички промени ще бъдат публикувани на тази страница и всеки регистриран потребител ще има достъп до тях.