През този месец
Онлайн резервации: {{reservationData.Reservations}}
Брой обаждания: {{reservationData.MobileCount}}

{{reservationData.last_reservations[0].number_reservations}} човек{{reservationData.last_reservations[0].number_reservations > 1 ? 'a' : ''}} си направи{{reservationData.last_reservations[0].number_reservations > 1 ? 'хa' : ''}} резервация в {{reservationData.last_reservations[0].zavedenie}}